bulunamayan başlık

Merve 16 Ankara
Kedilere aşığım.

Oğuz Atay (via biratinyalnizligi)

(ucamayaansuperkahraman gönderdi)

Gömleğin tüm düğmelerini yanlış iliklemek gibidir, bazı insanları sevmek. En başından beri yanlış yaptığını, sonuna gelmeden anlayamıyorsun.

Matthew Hicks, Memoirs of an Imaginary Friend (via larmoyante)

(the-hand-that-masturbates gönderdi)

Everyone is someone’s devil.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter